Disapprovingly Bubbling Kaleidoscope - Walk Between The Raindrops

personaluthyrning stockholm

Att ansvara för personaluthyrning i Stockholm är ett omfattande och mycket ansvarsfullt uppdrag. Inom detta företag arbetar vi aktivt med att tillgodose kundens behov till punkt och pricka, liksom att finna meningsfull sysselsättning för våra arbetstagare. Detta uppnår vi med hjälp av jobbcoacher, som vägleder sökande vidare ut i arbetslivet, där de kan åstadkomma storverk på sina nya arbetsplatser.Konceptet har visat sig vara framgångsrikt för alla inblandade. Alla är alltså vinnare.